Emanuele Di Mari - anc provincia Siracusa

Vai ai contenuti

Menu principale:

Emanuele Di Mari

SIRACUSA
pagina gestita da Emanuele Di Mari
Emanuele Di Mari racconta
setDefaultText('


'); $dynObj->loadFromFile(pathCombine(array($imSettings['general']['public_folder'], 'public'))); $pa = new ImPrivateArea(); $user = $pa->who_is_logged(); if ($user !== false && (in_array($user['uid'], array('z44vn709')) || in_array_field($user['groups'], array()) || in_array($user['uid'], $imSettings['access']['admins']))) { if (isset($_POST['ObjectId']) && isset($_POST['PageId']) && $_POST['ObjectId'] == '1' && $_POST['PageId'] == '497') { $dynObj->setContent(imFilterInput($_POST['DefaultText'])); $dynObj->saveToFile(pathCombine(array($imSettings['general']['public_folder'], 'public'))); exit(""); } ?>
getContent() ?>
getContent(); } ?>
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu